(f. 1985 i København). MEP for Socialdemokratiet fra 2019. Medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D). Sidder i udvalgene ITRE og D-CN (hhv. Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina).