(f. 1963 i Holstebro). MEP for Venstre fra 2019. Medlem af Renew Europe. Sidder i udvalgene TRAN og D-IN (hhv. Transport- og Turismeudvalget og Delegationen for Forbindelserne med Indien) og er næstformand i PECH (Fiskeriudvalget).