Karen Melchior

Karen Melchior

(f. 1980 i Gentofte). MEP for Radikale Venstre fra 2019. Medlem af Renew Europe. Sidder i JURI, FEMM, DSCA og DEPA (hhv. Retsudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det...
Morten Helveg

Morten Helveg

(f. 1966 i København). MEP for Radikale Venstre 2014-nu. Medlem af Renew Europe. Sidder i D-TR (Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet) og er næstformand for ITRE (Udvalget om Industri, Forskning og Energi).
Peter Kofod

Peter Kofod

(f. 1990 i Snogebæk). MEP for Dansk Folkeparti fra 2019. Medlem af gruppen Identitet og Demokrati. Sidder i udvalgene LIBE og DANZ (hhv. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Delegationen for Forbindelserne med Australien og New...
Kira Marie Peter-Hansen

Kira Marie Peter-Hansen

(f. 1998 på Frederiksberg). MEP for Socialistisk Folkeparti fra 2019. Medlem af gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance. Sidder i udvalgene EMPL og D-IN (hhv. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Delegationen for Forbindelserne med...
Margrete Auken

Margrete Auken

(f. 1945 i Aarhus). MEP for Socialistisk Folkeparti 2004-nu. Medlem af gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance. Sidder i udvalgene ENVI, PETI og DPAL (hhv. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget for Andragender og Delegationen for...
Marianne Vind (S)

Marianne Vind (S)

(f. 1970 i Køge). MEP for Socialdemokratiet fra 2019. Medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D). Sidder i udvalgene EMPL og D-KOR (hhv. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Delegationen for...
Niels Fuglsang

Niels Fuglsang

(f. 1985 i København). MEP for Socialdemokratiet fra 2019. Medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D). Sidder i udvalgene ITRE og D-CN (hhv. Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Delegationen for...
Christel Schaldemose (S)

Christel Schaldemose (S)

(f. 1967 i Odense). MEP for Socialdemokratiet 2006-nu. Medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D). Sidder i udvalgene IMCO og D-JP (hhv. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Delegationen for...
Søren Gade

Søren Gade

(f. 1963 i Holstebro). MEP for Venstre fra 2019. Medlem af Renew Europe. Sidder i udvalgene TRAN og D-IN (hhv. Transport- og Turismeudvalget og Delegationen for Forbindelserne med Indien) og er næstformand i PECH (Fiskeriudvalget).
Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard

(f. 1964 i Helsingør). MEP for Venstre 2009-2014 og 2016-nu. Medlem af og næstformand for Renew Europe. Sidder i IMCO og DANZ (hhv. Udvalget om det Indre Marked & Forbrugerbeskyttelse og Delegationen for Forbindelserne med Australien og New...