Der skal balance i den grønne omstilling

Der skal balance i den grønne omstilling

Tiderne har ændret sig, siden jeg for 5 år siden blev valgt ind i Europa-Parlamentet for første gang. Og det betyder, at der nu er endnu mere at kæmpe for de næste 5 år. Sikkerhed og klima fylder langt mere end vi tidligere har oplevet, og kun få langt ude på...
Arbejdstidsregistrering er ikke lig med stempeluret

Arbejdstidsregistrering er ikke lig med stempeluret

Arbejdsgiverne skal fra 1.juli 2024 registrere lønmodtagernes arbejdstid, og det har skabt både tilfredshed og stramme miner blandt arbejdsmarkedets parter, men jeg er sikker på, det bliver et gode for begge parter. Baggrunden for lovkravet om registrering af...
Vi har brug for et stærkt sammenhold i EU som aldrig før

Vi har brug for et stærkt sammenhold i EU som aldrig før

Jeg går til Europa-Parlamentsvalg med mærkesager om fælles sikkerhed, regulering af tech og fornuftig grøn omstilling. Men i min valgkamp vil jeg også minde vælgerne om den vigtige dagsorden, der er sammenhold. Europæisk sammenhold er nemlig forudsætningen for alt det...
En stemme til EU er en stemme for en mere ligestillet Danmark

En stemme til EU er en stemme for en mere ligestillet Danmark

Danmark er ikke det foregangsland, vi gerne vil fremstå som, når det kommer til ligestilling. Faktisk driver EU størstedelen af de nationale ligestillingsfremskridt, og blandt andet derfor er det så afgørende, at flere vil stemme for ligestilling, når de stemmer til...
Din stemme kan skubbe til EU

Din stemme kan skubbe til EU

EU er ikke det, der fylder mest blandt unge mennesker. Forståeligt nok. For ofte er vi dårlige til at tale om EU-lovgivning i hverdagen og i medierne, på nær hvert femte år hvor der er EP-valg. Desværre. For det rodfæster sig i en generel lav valgdeltagelse, når det...
Et afgørende valg

Et afgørende valg

Vi lever i skelsættende tider. Netop disse år føles som dem, fremtidige historielærere vil pege på som de år, hvor Europa gik fra at være et kontinent i fred og med fælles handelsaftaler til at være et kontinent, som igen skal håndtere store udfordringer; krigen i...
Derfor er det vigtigt at stemme

Derfor er det vigtigt at stemme

Når vi 9. juni går til stemmeurnerne, sker det ikke bare i Danmark. Det er i hele EU, at vælgerne i dagene 6. til 9. juni bestemmer, hvem der skal have plads i Europa-Parlamentet. Desværre ser vi ofte en lav stemmeprocent til valgene til Europa-Parlamentet. Det ærgrer...
Det absolut vigtigste valg

Det absolut vigtigste valg

Supervalgåret 2024 er godt i gang. Halvdelen af verdens befolkning skal i løbet af i år til stemmeurnerne og meget er på spil. For det betyder noget for Europa, hvem der står i spidsen for 1,4 milliarder indere, det betyder meget for Europa, hvem der til november...
Frygter vi Putin, taber vi Ukraine

Frygter vi Putin, taber vi Ukraine

Det er på en noget dyster baggrund, vi i morgen – d. 24. februar 2024 – markerer toårsdagen for Ruslands ulovlige og brutale krig mod et suverænt og demokratisk land og folk i hjertet af Europa, Ukraine. Vi er i en afgørende fase af krigen og dermed europæisk...