Blog

Bliv medlem

Arrangementer

Seneste indlæg på EU-bloggen

Ja tak til energiunion og atomenergi i Europa NU!

Vi har i fællesskab sat os for at nå en række ambitiøse klimamål inden 2050. Og derfor har vi også forpligtet os til i fællesskab at nå de mål. Men det kan vi kun, hvis vi begynder at tage ansvar, og åbner op for muligheden for at anvende den CO2-neutrale energikilde,...

Direktiv om løntransparens styrker målet om ligeløn

Af Bente Sorgenfrey, næstformand Europabevægelsen I Europa tjener kvinder i gennemsnit 13% mindre end mænd. Derfor fremsatte EU Kommissionen den 4. marts 2021 et forslag som skulle bidrage til at mindske lønforskelle mellem kvinder og mænd. Direktivets primære formål...

Hvem tør reformere landbrugsstøtten? KOM NU!

18.04.2023 Af Connie Hedegaard, tidl. EU Kommissær, formand for Concito Vi kommer ikke til netto nul udledning uden et væsentligt bidrag og en væsentlig omstilling - også af landbruget. Punktum. Alligevel går år efter år efter år, uden at der for alvor tages fat på...

Skal den næste Kommission samle kræfterne hos en styrket Landbrugs- og Fødevarekommissær?

Af Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer Det er stadig – her snart tre år senere – en øjenbrynløftende begivenhed, at da Europa-Kommissionen fremlagde deres ”jord til bord-” og biodiversitetsstrategier, var de repræsenteret af...

30 års indre marked skal fejres – men vi kan gøre det endnu bedre

Af Christiane Miβlbeck-Winberg, Europapolitisk chef i DA Det indre marked fylder 30 år i 2023. Den runde fødselsdag giver anledning til at reflektere over det indre markeds resultater og fordele, identificere mangler og fremtidige prioriteter for det indre marked, så...

Fire pejlemærker for EU efter 2024

Af Rikke Wetendorff Nørgaard, Europapolitisk Chef i Dansk Industri Om et år er der valg til Europa-Parlamentet og derefter valg af ny EU-Kommission . Det er en oplagt anledning til at se på, hvad vi kan forvente af det sidste år af denne lovgivningsperiode og en god...

Europa alene i verden

Af Jakob Wind og Mikkel Gaardsted Nielsen, hhv. Landsformand i Europæisk Ungdom og Informationskonsulent i Europabevægelsen Vi har hørt meget om Kinas fremmarch, hvad enten det handler om Belt and Road eller forespørgslen om at betale for olie i yuan. Man kan nærmest...

Se vores tidligere nyheder

Fire pejlemærker for EU efter 2024

Af Rikke Wetendorff Nørgaard, Europapolitisk Chef i Dansk Industri Om et år er der valg til Europa-Parlamentet og derefter valg af ny EU-Kommission . Det er en oplagt anledning til at se på, hvad vi kan forvente af det sidste år af denne lovgivningsperiode og en god mulighed for at reflektere over, hvad vi ønsker os af den næste femårige EU-cyklus. De fem år, der går fra ét EP-valg til det næste, føles ofte som et maratonløb. Men med de første fire år bag os, er der nu lagt op til en vaskeægte...

30 års indre marked skal fejres – men vi kan gøre det endnu bedre

Af Christiane Miβlbeck-Winberg, Europapolitisk chef i DA Det indre marked fylder 30 år i 2023. Den runde fødselsdag giver anledning til at reflektere over det indre markeds resultater og fordele, identificere mangler og fremtidige prioriteter for det indre marked, så det fortsat kan spille en central rolle.  I tre årtier har det indre marked nu været drivkraft for økonomisk vækst og helt overordnet gjort de europæiske borgeres liv lettere. Derfor er der god grund til at fejre den runde...

Skal den næste Kommission samle kræfterne hos en styrket Landbrugs- og Fødevarekommissær?

Af Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer Det er stadig – her snart tre år senere – en øjenbrynløftende begivenhed, at da Europa-Kommissionen fremlagde deres ”jord til bord-” og biodiversitetsstrategier, var de repræsenteret af sundhedskommissær Kyriakides, miljøkommissær Sinkevičius og næstformand i Kommissionen Frans Timmermans, som har det overordnede ansvar for Kommissionens Europæiske Grønne Pagt. Men ikke landbrugskommissæren Janusz Wojciechowski. Det på trods...

Hvem tør reformere landbrugsstøtten? KOM NU!

18.04.2023 Af Connie Hedegaard, tidl. EU Kommissær, formand for Concito Vi kommer ikke til netto nul udledning uden et væsentligt bidrag og en væsentlig omstilling - også af landbruget. Punktum. Alligevel går år efter år efter år, uden at der for alvor tages fat på denne nøglesektors bidrag til den grønne omstilling. Alle er tøvende og fodslæbende, og hver gang en deadline for reel handling nærmer sig, ja så ender den som oftest med at blive udskudt. Sådan er det i Danmark - og sådan er det...

Direktiv om løntransparens styrker målet om ligeløn

Af Bente Sorgenfrey, næstformand Europabevægelsen I Europa tjener kvinder i gennemsnit 13% mindre end mænd. Derfor fremsatte EU Kommissionen den 4. marts 2021 et forslag som skulle bidrage til at mindske lønforskelle mellem kvinder og mænd. Direktivets primære formål er at styrke princippet via løngennemsigtighed og nye håndhævelsesmekanismer. Nogle har sagt, hvorfor skal EU nu blande sig i dette, kan vi ikke selv fixe det. Desværre har vi ikke selv kunne fixe dette og derfor tager EU nu over....

Ja tak til energiunion og atomenergi i Europa NU!

Vi har i fællesskab sat os for at nå en række ambitiøse klimamål inden 2050. Og derfor har vi også forpligtet os til i fællesskab at nå de mål. Men det kan vi kun, hvis vi begynder at tage ansvar, og åbner op for muligheden for at anvende den CO2-neutrale energikilde, atomenergi. Og så skal vi naturligvis have skabt nogle muligheder for, at overskudsenergi kan transporteres rundt i EU. Det duer jo ikke, at vindmøllerne skal stå stille, selvom det blæser, bare fordi vi ikke kan få energien...

Bertel Haarder: Slut med småstatsmentaliteten og de små sko i Norden

Lad os udfylde hullet efter Brexit Nu er det på tide, at de nordiske lande træder i karakter i EU-sammenhæng. Finland og Sverige er på vej ind i NATO, Danmark har ophævet forsvarsforbeholdet, alt er åbent for et langt tættere samarbejde i Norden om udenrigs- og forsvarspolitik, beredskab osv. Det skal ikke blot handle om at stive os af indadtil. Det skal også handle om at søge langt større indflydelse på udviklingen i EU. Vi skal ganske enkelt stræbe efter at udfylde det hul i Nordeuropa, der...

Mads Samsing: Tragikomisk bededags-paradoks giver løftede øjenbryn i EU

Af Mads Samsing, næstformand i HK Danmark Hvis de i Bruxelles har fået kaffen galt i halsen over den danske regerings gøren og laden den seneste tid, så forstår jeg dem godt. Med den ene hånd har regeringen anlagt et annullationssøgsmål for at få underkendt det nyligt vedtagne direktiv om passende mindstelønninger, fordi der er risiko for politisk indblanding i den danske model. Med den anden hånd har selvsamme regering sammen med Radikale Venstre afskaffet store bededag som helligdag fra...

Nadja Abelgren Olsen: Vi skal finde den rette balance i EU’s krisehåndtering

Af Nadja Abelgren Olsen, EU-chef i 3F EU har det seneste halvandet årti håndteret en lang række kriser. Først finanskrisen, så ulighedskrisen og migrationskrisen, senere Brexitkrisen og USA-relationen under præsident Trump efterfulgt af Coronakrisen og senest Ukraine-Rusland-krisen med medfølgende energi- og inflationskrise. Alle disse kriser har givet anledning til drøftelser i EU-toppen om rækkevidden og dybden af EU-samarbejdet. Drøftelser om, hvilken rolle hhv. EU og de 27 medlemsstater...

Et stærkere indre marked er nødvendigt i en tid med øget global konkurrence

Af Rikke Wetendorff Nørgaard, Chef for Europapolitik i Dansk Industri På den lange bane er det EU’s indre marked som er Europas stærkeste kort i et dunkelt globalt nulsumsspil med krig, spændinger og protektionisme. Men det kræver politiske ledere, som tør at gå all in for at indfri det indre markeds fulde potentiale for europæisk industri. Tidligere på måneden diskuterede EU’s stats- og regeringschefer, hvordan EU kan sikre sig førertrøjen i den globale konkurrence om grønne teknologier, der...

Sænk valgretsalderen til 16 år til EP-valget i 2024

Af Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd I maj måned anbefalede Europa Parlamentet, at alle EU-lande bør sætte valgretsalderen ned, så alle over 16 år har ret til at stemme ved næste EP-valg i 2024. I november sidste år valgte Tyskland at følge det råd. Nu har alle tyskere på 16 og 17 altså også en stemme til det næste EP-valg. I DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd mener vi, at vi Danmark bør følge vores tyske naboers eksempel og indføre 16 års valgret til EP-valget i...

Underskuddet på Europa-balancen

Af Morten Helveg Petersen, medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre For nylig var antallet af danskere i EU-institutionerne til debat i Europaudvalget. Baggrunden var en række friske data, som dokumenterer ”underskuddet” i den danske repræsentation i EU relativt til Danmarks størrelse. Problemet er størst i Europa-Kommissionen, hvor der er tæt på kun at være halvdelen af det antal danskere, som burde være der, hvis sammensætningen af nationaliteter skal afspejle Unionens befolkning -...

Når kort og terræn ikke passer sammen… må pragmatismen træde til

Af Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, tidl. minister og  EU-Kommissær for Klima Det er efterhånden 10 år siden, at vi i Barroso II Kommissionen (2010-2014) havde en ret heftig og principiel debat om EU’s forhold til Kina.  Anledningen var ikke mindst Kinas dumping af prisen på solpaneler, som var et særlig grelt eksempel på, at Kina skridt for skridt og med stærk statsstøtte i ryggen krabbede sig stadig mere aggressivt ind på europæisk industri. I det konkrete tilfælde med...

For sent, for lidt og meget forkert

Skrevet af Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet for Konservative Ligesom produktivitet er en grundlæggende indikator for en stærk økonomi, så er konkurrencedygtighed det også. Det har mange bare glemt i de sidste år i EU, mens lovmøllen har kværnet derudaf og spyttet højere og højere ambitioner ud til virksomhederne uden at pakke dem ind i værtøjer, instrumenter og incitamenter.  Nu betaler vi så prisen: Flere og flere investeringer i den grønne omstilling sker langt væk fra EU....

#Qatargate

Af Bente Sorgenfrey, næstformand Europabevægelsen Fredag 13.januar fremlagde EU parlamentets formand Roberta Metsola 14 forslag til, hvad Europa-Parlamentet kan gøre for at stramme reglerne oven på korruptionsskandalerne relateret til Qatar og Marokko. Korruption skandalen kom stort set samtidig med VM i Qatar og afdækkede, at nuværende og tidligere medlemmer af EU-parlamentet, samt ansatte angiveligt havde modtaget bestikkelse for at påvirke holdningen i Parlamentet til Qatar og Marokko. I...

Forældet EU-lovgivning skal til serviceeftersyn

Af Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre I november stemte vi i Europa-Parlamentet ”for” at opfordre Kommissionen til at åbne det såkaldte Habitatsdirektiv. En EU-lov fra 1992, der freder en række store rovdyr, som engang var truede arter. Og det gav måske mening med totalfredning i en tid, hvor arter som skarv, sæl og ulv var truede dyrearter. Men i dag er virkeligheden en helt anden, og den forældede lovgivning giver derfor ikke længere mening. Lovgivningen er nemlig...

EUforien mangler nuancer

Skrevet af Mirjam Marie Dyekjær,  EU-og udenrigsordfører for Radikal ungdom EU-lovgivning møder stigende grad kritik indenfor de danske grænser. Både direktiver om mindsteløn, øremærket barsel og kvindekvoter har skabt rammaskrig på højrefløjen og hos fagbevægelsen. I mine egne EU-jublende kredse bliver kritikken affejet som useriøs og mere rettet mod EU end rettet mod det politiske indhold. Det er faktisk sjældent, at EU-fløjen overhovedet møder EU med kritik, eller italesætter hvor...

En ny begyndelse

Af Mette Frobenius, moderator ”Konferencen om Europas fremtid” er slut – i hvert tilfælde i første omgang. Konferencen, der har kørt lidt over et år, havde til formål at bringe 800 almindelige, tilfældigt udvalgte borgere fra alle medlemslande sammen, og lade dem komme med ideer til fremtidens EU. Og det lykkedes. I weekenden mødtes de for sidste gang i Bruxelles for at evaluere på resultatet, der er 49 konkrete forslag, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen alle forventes at inddrage i deres...

Rikke Wetendorff Nørgaard: Danmark må ikke glemme Europa

Rikke Wetendorff Nørgaard, Europapolitisk chef, Dansk Industri Regeringsdannelsen i Danmark nærmer sig sin slutspurt. Mange store udfordringer venter forude. En opgave, Danmarks kommende ministerhold ikke bør undervurdere, er Europa. Menuen af kriser af kontinental skala vil spænde over mange ressortområder. Sikkerhedspolitisk krise. Inflationskrise. Energikrise. Det er til at blive fortvivlet over. Min opfordring til den kommende danske statsminister er derfor at lade sig inspirere af Jean...

En del af noget større

Skrevet af Morten Helveg Petersen, medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre Folketingsvalget er overstået og til ingens overraskelse fyldte EU-stoffet intet i valgkampen. Det på trods af at der er krig i Europa, og at vi alle befinder os i en ganske nærværende klima- og energikrise, som dansk politik med al respekt ikke kan rokke ved uden om EU. Efter valget har det til gengældt fyldt i medierne at endnu en stribe danske politikere tager turen fra Europa-Parlamentet til Folketinget....

Den nye Verdens(U)orden

Skrevet af: Sinne Backs Conan, Europapolitisk direktør i Finans Danmark og næstformand i Europabevægelsen Kriserne står i kø i Europa. Stemningen er dyster, og man ruster sig til krise. Eftervirkningerne af Corona pandemien og den igangværende russiske angrebskrig i Ukraine har forårsaget mangel på materialer, energikrise og det højeste inflationsniveau set i årtier. Hovedudfordringen her og nu (og på sigt!) er at sikre tilstrækkelig energi til Europas borgere og virksomheder til priser, der...

Disse fem elementer bør indgå i en ny europapolitisk aftale

Skrevet af: Johan Moesgaard, EU-chef i Dansk Metal I starten af november valfartede vi danskere til stemmebokse over hele landet. Folketingsvalget blev uhyggelig tæt – og som altid blev konfliktlinjerne skåret meget skarpt op i valgkampen. Nu er det imidlertid hverdag igen. Alle politisk interesserede danskere holder nu vejret og venter på hvid røg fra forhandlingerne om en ny regering. Konflikterne fra valgkampen skal lægges på hylden, og partierne skal i arbejdstøjet og blive enige. Det...

Post-valgkamp EU-blues – bring Folketinget tættere på EU

Af Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer På sådan en stille mandag på kontoret, mens vi venter på ny regering, vandrer tankerne tilbage til valgkampen. Måske jeg husker selektivt, men det forekommer mig, at de mange debatter nærmest forudsatte, at Danmark er en isoleret ø, hvor vi bare kan og skal finde vores egne løsninger på vores egne problemer. Det på trods af at vi lever i en tid, hvor vi mere end nogensinde før er ramt af voldsomme og grænseoverskridende...

Danmark har brug for en ny europapolitisk aftale

Af Christiane Mißlbeck-Winberg, Europapolitisk chef i Dansk Arbejdsgiverforening I 2008 satte Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, SF, de Radikale og Liberal Alliance sig sammen om forhandlingsbordet og indgik den aftale, der stadig i dag er styrende for dansk europapolitik. Aftalen var for sin tid progressiv og ambitiøs, og partiernes fokus på et mere åbent, effektivt og robust EU er stadig relevant i dag. Aftalen har været med til at sikre, at skiftende regeringer har varetaget danske...

Skal EP også opleve en folketingsvalgkamp som den, vi oplever nu?

Af Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet, Konservative Kommer Europa-Parlamentsvalget i 2024 mon til at ligne det folketingsvalg, vi er midt i nu? Næppe. Også selvom vi korrigerer for, at danske folketingsvalg og dansk folketingspolitik traditionelt set præsenteres mere nærværende og relevant, hvorfor det langt oftere er på alles læber sammenlignet med EU-politikken. Men prøv alligevel at se det for dig: Fra allersenest starten af 2024 er vi kandidater i fuldt firspring og ”all over the...

EU-adgangsbillet til Ukraine? Ikke uden arbejdstagerrettigheder

Af Mads Samsing, næstformand for HK Danmark Der er krig i Europa. EU er rykket sammen og bakker ukrainerne op med økonomisk støtte, våben og hårde sanktioner mod Rusland. Og Putins vanvid har ført til, at Ukraine har fået status som kandidatland til EU-medlemskab. Det er et stærkt signal til Ukraine – og til Putin. Men det er ikke uden dilemmaer, og det ligger ikke lige for. Det kræver et enormt reformarbejde i Ukraine, hvis landet skal leve op til EU traktatens bestemmelser og chartret om...

EU skal fylde mere i valgkampen

Folketingsvalget er lige om hjørnet. Politikere, partier og udspil fremvises i medierne i et væk. I går var det Mettes mink, i dag er det kritik af venstres klimaudspil, der holder hånden over landbruget – hvem tør gætte på hvad den helt store overskrift er i morgen? Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg under det virkelig at være EU. Det kan virke fjernt og irrelevant at tale EU-politik under et dansk folketingsvalg, men debatten om, hvad det europæiske samarbejde skal betyde for Danmark, er...

Send danske embedsmænd til Bruxelles – ikke til Kigali!

Af Anne Sophie Callesen, Medlem af Folketinget for Radikale Venstre Alle har efterhånden hørt om regeringens planer om at åbne et modtagecenter i Rwanda. De færreste har til gengæld hørt om EU’s asyl- og immigrationspagt. Et lovforslag, der skal sikre at vi i fællesskab i EU får skabt langtidsholdbare og humane løsninger på asylområdet, der beskytter vores ydre grænser. For nyligt blev EU-medlemslandene og Europa-Parlamentet enige om, at den komplekse men vigtige lovgivning skal være færdigt...

Europæisk landbrug går en grønnere fremtid i møde med carbon farming

Af Asger Christensen, Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre Landmændene både kan og vil bidrage til den grønne omstilling, og det er præcis den vej landbruget skal. Vi skal nemlig reducere udslippet af drivhusgasser fra produktionen, og ikke reducere selve produktionen. Her er det vigtigt, at EU understøtter processen mod et bæredygtigt landbrug. Vi skal støtte vigtige tiltag som carbon farming, der kan sikre, at vores landbrug ikke kun er godt for fødevareforsyningssikkerheden, men også...

Det er solidaritet eller sammenbrud for Europa

Af Morten Helveg Petersen, Europaparlamentariker for Radikale Venstre, næstformand i Europa-Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi EU befinder sig i en i noget der ligner en eksistentiel krise, og vores evne til at udvise sammenhold og solidaritet de næste måneder vil være afgørende for, hvordan vi kommer ud af krisen igen. Sagen er den at Putins stormagtsdrømme på Ruslands vegne er helt afhængige af et splittet Europa. Derfor bliver europæisk solidaritet afgørende for EU, når...

Bente Sorgenfrey: Trætte af EU-mindsteløn, men ikke af EU

Af Bente Sorgenfrey, næstformand i FH og i den Europæiske fagbevægelse ETUC Lad det være sagt med det samme: Dansk fagbevægelse ønsker det nye direktiv om en EU-mindsteløn hen, hvor peberet gror. Når det er sagt skal modstanden mod direktivet om EU-mindsteløn ikke bidrager til en usaglig og ubegrundet hetz mod alt, hvad der kommer fra Bruxelles. Vi skal ikke ud på et korstog i vores EU-debat på grund af et direktiv, som vi ikke bryder os om. En helt ny rapport fra arbejdsmarkedsforskerne på...

Johan Moesgaard Andersen: Guldbryllup mellem Danmark og EU – et lykkeligt ægteskab?

Når kalenderen viser 2. oktober i år, så fejrer Danmark et vigtigt jubilæum. For på samme dato i 1972 stemte næsten to ud af tre danskere ja til at melde Danmark ind i EF. Danmark og EU kan altså snart fejre guldbryllup. Halvtreds års ægteskab

Niels Lindberg Madsen: Et konkurrencedygtigt fødevareerhverv er forudsætningen for grøn omstilling

Af Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef Kommissionens ambitiøse og rigtige ”jord til bord-strategi” om et mere bæredygtigt fødevaresystem pakkes desværre ind i en fortælling om lokal produktion og korte forsyningskæder. Det er en del af en løsning men ødelæggende som løsningen. ”Lad aldrig en god krise gå til spilde”, er sikkert det meste brugte og misbrugte citat for beslutningstagere for tiden. Uden at forholde mig til, hvilken anvendelse, som Kommissionen har benyttet sig af, så...

Klaus Bondam: Det var aldrig set før!

Af Klaus Bondam, Direktør for Cyklistforbundet Der gik et sug igennem Danmark, da daværende økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager en oktoberdag i 2011 sammen med sine radikale ministerkolleger ankom på cykel til Amalienborg for at blive præsenteret for Dronningen. Det var aldrig set før. Siden da er der løbet meget vand i åen – og Vestager er kommet helt til tops i EU-Kommissionen. Undervejs har det aldrig skortet på hendes forståelse af cyklen og hverdagscyklismens særlige rolle i...

Thorkild Olesen: Hvad Corona-pandemien burde lære os

Af Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og landsformand i Dansk Blindesamfund.  En af de diskussioner, som virkelig kan få mig til at blive i dårligt humør er EU-tilhængere og -modstanderes brug af EU som prygelknabe for egne fejltagelser. Som nu f.eks. diskussionen om EU's rolle i bekæmpelsen af Covid19-pandemien. Både lunkne tilhængere og arge modstandere var ikke langsomme til at beskylde EU-samarbejdet for at svigte i denne krise, mens de hurtigt glemte, at de...

Europæisk mindsteløn er ikke vejen til bedre vilkår for Europas fattige arbejdere

Af Christiane Miβlbeck-Winberg, Europapolitisk chef i Dansk Arbejdsgiverforening. I dag har EU-Kommissionen sat gang i 2. høring om en europæisk mindsteløn. Høringsdokumentet er ikke opmuntrende læsning. Kommissionens plan om at indføre en fælles mindsteløn giver flere problemer, end den løser. Danmark har i mange år været en del af EU-fællesskabet. Det gavner væksten i Danmark og skaber arbejdspladser. Det skal vi være glade for. Men vi skal også holde fast i de af vores egne traditioner, der...

Sigrid Friis Proschowsky: #THROWBACKTHURSDAY: EP2019

Af Sigrid Friis Proschowsky, tdl. landsformand i Radikal Ungdom. Kan I huske, hvad der skete for 1 år siden, d. 26. maj 2019? Det kan jeg, for det er en af de dage der har sat sig godt fast i min hukommelse: Jeg taler selvfølgelig om Europaparlamentsvalget. Det seneste Europa-parlamentsvalg var et helt særligt mindeværdigt et af slagsen. For det var et valg, der slet ikke gik som spået. Så jeg tillader mig at bruge denne torsdag på et tilbageblik til de største øjeblikke fra valgaftenen. De...

Bertel Haarder: Et land bliver ikke fattigere af import. Det bliver rigere

Af Bertel Haarder (V), medlem af Folketinget og Danmarks første europaminister. ”Vi må simpelthen ikke byde os selv og vores befolkninger den her afhængighed af andre lande, hvis der kommer en fase to af covid-19 eller en lignende pandemi på et andet tidspunkt.” Sådan sagde Mette Frederiksen, efter at hun 30/4 havde deltaget i de europæiske stats- og regeringslederes fjerde videokonference om pandemien. Hvis det kun var os danskere, hun tænkte på, ville udtalelsen have været katastrofal. Lige...

Sinne Conan: Er der en fælles vej ud af krisen?

Af Sinne Conan, Europapolitisk direktør i Finans Danmark Stats- og regeringscheferne skal den 23. april have endnu et topmøde per video. I uger og måneder har de hver især håndteret Corona-krisen nationalt. Sundhedsområdet er ikke fælles EU-kompetence og land efter land har som bekendt lavet deres egen plan for håndteringen af sundhedsmæssige tiltag; beslutninger om teststrategi, forsamlingsforbud, grænselukninger, garantiordninger, lønkompensation osv  blev alt sammen truffet på...

Anders Ladefoged: EU-samarbejdet skal vise vejen ud af krisen

Af underdirektør Anders Ladefoged, Europapolitisk chef i Dansk Industri ’Hvor er EU henne i denne coronakrise?’ Det spørgsmål er dukket op igen og igen i de seneste uger. For mens vi har været vidne til en stribe af nedlukningstiltag i EU’s medlemslande og forskellige strategier for, hvordan sundhedskrisen skal håndteres, har det været sværere at få øje på EU’s indsats i et Europa, som på kryds og tværs er ramt af Covid-19. Svaret peger i flere retninger. EU har kun begrænset kompetence på...

Anne Mette Vestergaard: Kun i fællesskab kan vi klare internationale kriser

Af Anne Mette Vestergaard, kontorchef, Europa-Parlamentet i Danmark Det er nu, hvor faren for coronasmitte afholder os fra at mødes, at vi for alvor skal stå sammen. Vi har brug for sammenhold, solidaritet og håb. Det er svære størrelser, som både rummer skrøbelighed og stor styrke, og som tidligt i coronakrisen har måttet lide et par knæk. Men jeg oplever i den grad glimt af håb, når jeg ser, hvordan solidariteten viser sig i Europa midt i en krise, hvis konsekvenser med al sandsynlighed vil...

Lars Kunov: EU, grøn omstilling og corona

Af Lars Kunov, Direktør ved Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier For en måned siden var fokus på klima og grøn omstilling. Vi havde fået en ambitiøs klimalov, vi afventede klimapanelernes anbefalinger og hele erhvervsskolesektoren havde springbenet oppe under sig med henblik på at kunne byde sig til. I dag er alle erhvervsskoler lukket for fysisk undervisning, og al undervisning kører som nødundervisning. På nogle områder går det godt, på andre er det noget sværere. Praktiske fag lærer man...

Anders Thomsen: EU’s nye udspil om regulering af kunstig intelligens (AI) er et skridt i den rigtige retning

Af Anders Thomsen, Direktør for Politik og Strategi, Microsoft Danmark. At udarbejde regler for en digital fremtid, som vi næppe kan forudsige, er en udfordring for alle, da ingen sidder inde med det endegyldige svar endnu. I Microsoft ser vi derfor med glæde mod EU, der vælger at tage denne udfordring op. Den 19. februar 2020 offentliggjorde Europa-Kommissionen ’White Paper On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust’, som foreslår en fælles europæisk tilgang til...

Steen Gade: Er det virkelig EU-samarbejdet, der skaber mere ligestilling i Danmark?

Af Steen Gade, tidl. formand for Nyt Europa og MF for SF. Er det virkelig EU-samarbejdet, der skaber mere ligestilling i Danmark? Indimellem er vi danskere ret gode til at opbygge glansbilleder af vort lille dronningerige. For eksempel når det gælder ligestilling. Ofte møder man en opfattelse af, at det har vi da allerede – næsten hele vejen rundt. Derfor er ligestilling heller ikke for alvor en del af vores politiske debatter. I modsætning til i vore nabolande nordpå. Og vi har da heller ikke...

Vi skal handle uden at få dårlig mave

Af Lasse Hamilton Heidemann, EU- og international chef i Dansk Erhverv. Der, hvor jeg bor i Belgien, kan man flere steder købe lakrids, leverpostej og dansk design. De ting bliver gladelig langet over disken, og den eneste mærkbare forskel, i forhold til når jeg handler ind i gågaden i Aalborg, er, at jeg her betaler med euro. I vores indre marked er det sådan, at nationale regler og standarder enten bliver harmoniseret med ét fælles regelsæt på EU-niveau, og ellers gælder princippet om...

Marianne Jelved: Verden efter Solvognen

Af Marianne Jelved (R), medlem af Folketinget og tidligere minister og partileder. Jeg indrømmer, at jeg er tilhænger af samarbejdet i EU. Det er noget helt andet at være cirka 5,5 millioner borgere i Danmark og så være omkring 440 millioner borgere i EU (vi har netop mistet 65 millioner britiske borgere efter Brexit). Det er 47 år siden, Danmark og Storbritannien samtidig meldte sig ind i Fællesmarkedet, som vi kaldte det dengang. Det var en kæmpe begivenhed, og det har været en stor fordel...

Mimi Jakobsen: Statsministeren kryber i skjul

Af Mimi Jakobsen, forhenværende partileder (CD), minister og generalsekretær for Red Barnet. The times they are a-changin'. Hvornår vågner I op? Der kan øjensynligt ske hvad som helst i den store verden uden for vores osteklokke, uden at selv de første og fremmeste  reagerer. De, der burde være de første til at lede os. De ledere, der skal vise vej. Nu er Brexit omsider trådt ind i  næste fase. Er det en overraskelse efter så mange år? Har vores ledere slet ikke forberedt os på, hvad...

Lykketoft: Overvældende behov for fælles handling i EU

Af Mogens Lykketoft, tidligere minister og formand for Socialdemokratiet og FN's Generalforsamling. Brexit er en realitet, men langt fra overstået eller veldefineret. Først nu skal vi – inden for den umuligt korte frist frem mod nytår 2021 – til at udrede skilsmissens vilkår. Vi andre vil gerne holde briterne så tæt som muligt til samarbejdet. Boris Johnson holder flere og flere taler om, at han vil frigøres fra fælles regler og samtidig bevare den fri adgang til det fælles marked. Det er...

Kære Mette F, husk nu de unge i EU-budgettet!

Af Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd Når Mette Frederiksen tager til ekstraordinært budget-topmøde den 20. februar med de andre stats- og regeringschefer fra de øvrige EU-lande, håber jeg, at den danske statsminister og kollegerne vil bringe et lille ønske med til forhandlingsbordet. For midt i forhandlingerne om de flerårige budgetprioriteringer mellem migration, klimainvesteringer og forskning frem til 2027 er der altså også brug for at huske på – og huske os selv på -...

Vi EU-tilhængere må formulere et projekt, som unge ser sig selv i

Af Lukas Lunøe, landsformand for Radikal Ungdom Jeg skal nok spare jer for min hyldest til EU. Jeg er så pro-europæer, at jeg mener, vi skal have EU's forenede stater. Til gengæld er det på tide, at de pro-europæiske partier tager ved lære af gamle fejl. For hvad er det, vi vil i EU? Hvorfor er det, man skal stemme på et pro-europæiske parti? Det spørgsmål har klimakrisen hjulpet os på vej med, men når vi en dag taler om noget andet, så står vi tilbage med det samme problem igen. Vi har ikke...

Spørg danskerne på en ny måde, når forsvarsforbehold skal til afstemning

Af Niels Ersbøll, tidligere generalsekretær for EU's Ministerråd Danmark bør deltage i EU's forsvarssamarbejde, for vi har meget at tilbyde på forsvarsområdet. Men vi er forhindret i at deltage i EU's samarbejde grundet vores forsvarsforbehold.Jeg foreslår, at Danmark udskriver en folkeafstemning, som er anderledes end dem, vi er vant til.Vi er vant til de store, generelle spørgsmål som: Skal Danmark deltage i EU's forsvarssamarbejde?Dette spørgsmål er for uoverskueligt.I stedet burde vi...

Barfoed: Vil kravet om demokrati splitte Europa?

Af Lars Barfoed, Public Affairs Director hos Primetime Er der ved at opstå en ny splittelse mellem de europæiske lande, der i sidste ende kan få EU til at gå i opløsning? Det spørgsmål er værd at reflektere over i en tid, hvor de demokratiske værdier, EU bygger på, bliver sat under pres i flere medlemslande. Efter anden verdenskrig drejede europapolitikken sig om at undgå nye tragiske og ødelæggende krige mellem de store europæiske lande i fremtiden. Det førte bl.a. til dannelsen af det, der i...

I 2020 er I alle inviteret til Oplev Europa

Af Anne Mette Vestergaard, kontorchef hos Europa-Parlamentet i Danmark. Når jeg ser tilbage på 2019, står Europa-Parlamentsvalget i maj som ét af de absolutte højdepunkter. Vi nåede vidt omkring med vores budskab om, hvor vigtigt det er at stemme, og det gjorde rekordmange. Hele 66 procent af danskerne brugte muligheden for at sætte deres demokratiske aftryk, og især de unges engagement overraskede rigtig positivt. Mit indtryk er, at det lykkedes at få masser af både unge og ældre til at...

Europa har brug for en grøn pagt, økonomisk vækst og en mand på månen

Af Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef, Landbrug & Fødevarer. Den nye formand for Europa-Kommissionen har fremlagt den europæiske grønne pagt. Hun meldte lykkeligvis entydigt ud til fordel for fortsat økonomisk vækst, samtidig med at vi løser klimakrisen. Landbrug & Fødevarer kunne ikke være mere enig. Den nye Europa-Kommission er tiltrådt efter en måneds forsinkelse som følge af nogle mere eller mindre rituelle afvisninger af tre af kommissærkandidaterne. Ursula von der...

Medlemslande bør støtte op om høje EU-ambitioner

Af Sinne Backs Conan, europapolitisk direktør i Finans Danmark og medlem af Europabevægelsens Forretningsudvalg. En Union, der stræber efter mere. Det er overskriften for arbejdsprogrammet for Ursula von der Leyens EU-Kommission, som efter nogle startvanskeligheder til sidst blev godkendt af Europa-Parlamentet. Juncker havde ti prioriteter. Von der Leyen har seks: A European Green DealEn økonomi, som fungerer for menneskerEt Europa, der er klar til den digitale tidsalderFremme af vores...

EU får os med handicap med i fællesskaber

Af Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH). I denne uge har vi fejret den internationale handicapdag. Dagen har vi i år brugt på at sætte fokus på, at børn og unge med handicap også har brug for at være en del af fællesskaber. En ny DH-undersøgelse viser desværre, at alt for mange børn og unge med handicap ikke er en del af fællesskaber i hverken skolen eller i fritiden. Vi med handicap ønsker at være en del af samfundet. Vi vil leve et liv ligesom alle andre. Og vi vil...
Toget skal vinde frem i Europa, skriver Klaus Bondam på Europabevægelsens EU-blog

Bondam: Toget skal genindtage Europa

Af Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet. Mit arbejde bringer mig med mellemrum rundt i Europa – og jeg skal ærligt indrømme, at det indtil nu alene er sket med fly. Det er blevet en nem og effektiv rutine for mig at bestille en flybillet, og jeg færdes hjemmevant i lufthavnene i Kastrup, Berlin, Paris og Bruxelles. Jeg har apps fra flere flyselskaber installeret på min mobiltelefon, som gør tjek-ind og boarding til en aldeles smertefri omgang. Det er en smal sag at bevæge sig ad...

DA til den nye Europa-Kommission: Værn om den fri bevægelighed

Christiane Miβlbeck-Winberg, europapolitisk chef i Dansk Arbejdsgiverforening. I denne uge fik Ursula von der Leyen godkendt sin Europa-Kommission, og det nye hold kan endelig tage fat i sagerne. Blandt de nye drenge i klassen er Nicolas Schmit – ganske vist en garvet politiker, og endda tidligere beskæftigelsesminister fra Luxembourg, men ny i rollen som kommissær. Set med arbejdsgiverbriller sidder han jo på det suverænt vigtigste område af EU-systemet. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at...

Vi skal hylde Europas kvinder

Af Sigrid Friis Proschowsky, tidligere formand for Radikal Ungdom Om få uger finder ”Women of Europe Awards” igen sted. Eventet, hvor European Movement International hylder og fejrer markante kvinder, der former Europas fremtid. Og det er i den grad velfortjent! Hver eneste borger i Europa har muligheden for at forme fremtiden – og vi gør det i forskellig grad på og personlig vis. Mænd dominerer stadig Nogle gange kan man godt få den oplevelse, at politik stadig i 2019 formes og forandres af...

Ellemann: Macron skubber Europa fremad

Af Uffe Ellemann-Jensen, tidligere udenrigsminister (V) og tidligere præsident for ALDE Det gav et ordentligt plask i de europæiske andedamme, da Frankrigs præsident Macron i sidste uge i et interview i ”The Economist” kaldte NATO for ”hjernedød”. Der blev trukket linjer tilbage til de Gaulle og endda til Napoleon. Men hvis man læser hele interviewet, er der faktisk megen god mening i Macrons budskab. Præsidenten rækker nemlig i sine visioner langt videre end franske imperialistiske drømme....
Ole Helmersen

Lektor: No deal truer stadig

Af Ole Helmersen, Lektor ved Department of Management, Society and Communication, CBS Briterne skal til valg den 12. december. Det blev som bekendt resultatet af det kaotiske forløb i Det Britiske Underhus omkring Boris Johnsons reviderede Brexit-aftale.  Boris Johnson lykkedes faktisk for første gang i sin korte tid som premierminister med at få Underhusets godkendelse af den lov, der skal implementere udtrædelsesaftalen ved lovens 2. behandling. Men han blev samtidig fornærmet over, at...

Lykketoft: Den uendelige tragedie om Brexit

Af Mogens Lykketoft, fhv. udenrigsminister (S) og fhv. formand for Folketinget Mens disse linjer skrives, ved jeg endnu ikke, om Brexit sker 31. oktober 2019. Men uanset formen er Brexit en tragedie for UK og for det europæiske projekt. Og det sker i en tid, hvor behovet for forpligtende europæisk og internationalt samarbejde er mere åbenbart end nogensinde. Man skal være lallende romantiker eller kynisk løgnhals som Boris Johnson for at påstå, at der en storslået rolle for noget europæisk...

Statsministerens tone i EU-debatten er farlig

Af Jens Boe Andersen, næstformand i Europabevægelsen I en urolig, skrøbelig og usikker verden synes det europæiske fællesskab og dets institutioner at udgøre et sikkert og stabilt anker. Trods voldsomme udfordringer både indefra - som Brexit - og udefra - som USA’s uforudsigelige enegang - er vores europæiske institutioner velfungerende. De europæiske befolkninger udtrykker da også en overordentlig høj grad af tillid til det europæiske samarbejde. En eurostat-måling fra foråret (april 2019)...

New green deal og mindsteløn: Dansk Industri venter i spænding på ny EU-Kommission

Af underdirektør Anders Ladefoged, europapolitisk chef i Dansk Industri Ny teknologi og nye forretningskoncepter udviklet af virksomhederne. Dette er i realiteten afgørende for den grønne omstilling og mange af den nye EU-Kommissions andre strategiske mål. Det kræver et velfungerende marked af europæisk skala. Som dog ikke er på plads endnu.   Det trækker ud med at få den nye EU-kommission for 2019-2024 på plads. Det ville ellers være godt snart at få sendt den nye formand Ursula von der...

Migrationen: EU skal være løsningen, ikke problemet

Af Bertel Haarder, medlem af Folketinget for Venstre Tænk, om EU's statsledere havde sagt ja til den britiske premierminister David Camerons ønske om at kunne lægge et loft over indvandringen fra bl.a. Østeuropa. Så havde han fået et stærkt argument mod Brexit-fløjen, og han havde kunnet hævde, at briterne selv var herre i eget hus. Kontrol over indvandring er fundamentalt i enhver nationalstat. Men principrytteri stod over sund fornuft og respekt for nationalstaten. Det rammer nu især de...

Erhvervsskoler: Uddannelse er nøglen til et bæredygtigt Europa

Af Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Hvordan skaber vi nye job og en økonomisk bæredygtig vækst? Det spørgsmål står højt på den politiske dagsorden i Danmark og flere andre lande i verden. Det gælder også i EU. I EU's medlemsstater synes der at være bred enighed om, at en af måderne at gøre det på er ved at modernisere den europæiske industri. Det forudsætter bl.a., at vi i Europa er parate til at investere i ny teknologi, forskning, innovation og ikke mindst...

Find popcornene frem: Kommende kommissærer i krydsilden

Af Stina Soewarta, repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark. Lige nu og de næster uger frem er det popcorn-tid for Europa-nørder. Vi sidder klar for at følge høringerne af de nye kommissærer i Europa-Parlamentet – hvem bliver grillet, hvem sejler overlegent gennem høringerne? Hvis vi træder et skridt tilbage, så startede denne proces allerede i sommeren - umiddelbart efter valget til Europa-Parlamentet. Efter lange diskussioner og flere møder i Det Europæiske Råd, blev Ursula von...

Barfoed: EU-valget giver Europa en ny chance

Af Lars Barfoed, Public Affairs Director hos Primetime Valget i maj ruskede op i EU's magtstrukturer. Og det kan vise sig at være samarbejdets redning, mener Lars Barfoed Valget til Europa-Parlamentet var et skæbnevalg. Gennem en årrække har vi set mere eller mindre populistiske og yderligtgående partier vokse frem i Europa med den fællesnævner, at de er imod eller stærkt kritiske over for EU. Dertil kommer hele bevægelsen repræsenteret ved UKIP i Storbritanien mod medlemskab af EU, der førte...

Jelved: Storbritannien lider af storhedsvanvid

Af Marianne Jelved, fhv. formand for Radikale Venstre Briterne må tro, at de kan klare sig alene i verden, skriver Marianne Jelved om det forestående Brexit. Ja, hvad tænker briterne på tærsklen til et brud med EU-samarbejdet? Det er sikkert mangeartet, men alligevel må de tro, at de kan klare sig alene i verden. De må tænke på Imperiet og dermed på deres fortid, der prægede verden. Sådan må de tænke, for sammen med russerne og amerikanerne reddede de Europa mod nazismen. Og det er jo rigtigt,...

Ambitiøs klimapolitik: Danmark bør søge støtte i EU

Af Niels Ersbøll, tidl. generalsekretær i EU's Ministerråd og æresmedlem af Europabevægelsen Skal vind og sol besejre kul, bør Danmark finde samarbejdspartnere på klimaområdet blandt de andre EU-lande. Regeringens klimapolitik er i mine øjne uden diskussion Europas mest ambitiøse. Spørgsmålet er, hvordan de danske ambitioner kan smitte af på EU´s politik. Derfor følgende forslag: Det er urealistisk at forvente tilslutning fra samtlige medlemslande til den ambitiøse målsætning for en europæisk...

Folkeskolen svigter: Vi er for dårlige til at forstå svensk og norsk

Af Jens-Kristian Lütken, Europabevægelsen De danske folkeskoler skal gøre en aktiv indsats for at sikre, at vi bevarer de sproglige bånd til vores skandinaviske naboer. Vi risikerer at miste evnen til at forstå hinandens sprog, hvis vi automatisk skifter til engelsk, når vi mødes. I Danmark er vi rigtig gode til engelsk. Det skyldes mange forhold, men det har bestemt en effekt, at faget allerede er på skemaet i 1. klasse. Til gengæld bliver vi dårligere og dårligere til at forstå vores...

Dansk Erhverv: Styrk det indre marked – og sig nej til statsstøtte

Af Lasse Hamilton Heidemann, Dansk Erhverv Første november tiltræder Ursula von der Leyen formelt som formand for Europe Kommissionen. Hun er netop nu ved at sætte sit hold og udarbejde sit arbejdsprogram. Der er særligt behov for at styrke det indre marked - også for services. Bruxelles er vågnet fra sommerferiedvalen og de nye europaparlamentarikere har indtaget deres pladser. Den nye politiske sæson er i gang, der er dog et stort udestående – den nye Kommission. Ursula von der Leyen...

Stine Bosse: Brexit bør få os til at give vores eget demokrati et eftersyn

Af Stine Bosse, Formand for Europabevægelsen Brexit sætter det britiske demokrati på prøve. Måske er det også på tide at give den danske konstitution et lille servicetjek? Der er ikke langt fra ro og orden til uro, optøjer og det, der er værre. Det må briterne sande. Det må få kuldegysninger frem hos enhver, når der lyder råb i gaden, mens et statsoverhoved i et stabilt, stærkt vestligt demokrati står i regeringskontorerne og holder tale. Det var ikke desto mindre det, vi var vidner til...

Steen Gade: Trump bør åbne Danmarks øjne for EU’s værdi

Af Steen Gade, Formand, Nyt Europa Vi danskere blev vækket grundigt for en måneds tid siden da den amerikanske præsident Trump brutalt rev os ud af noget, der minder om tornerosesøvnen. Da Trump tilbød at købe Grønland, fik den danske befolkning på dramatisk vis illustreret vores position i verden.  For det første, at det faktisk er Grønland, der i dag igen af verdens største militærmagt opfattes som den klart vigtigste del af rigsfællesskabet. At Trumps USA meget alvorligt mener, at USA...

Følg os på de sociale medier

Kontakt

Europabevægelsen
Rosenørns Allé 35, 1.th.
1970 Frederiksberg C

Telefon: +45 33 141 141
CVR: 46113128
Mail: europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

HAR MODTAGET TILSKUD FRA